sâmbătă, 2 noiembrie 2013

Ion Luca Caragiale


                  Date biografice despre Ion Luca Caragiale
(1852 – 1912, Haimanale, azi  Ion Luca Caragiale, jud. Dâmboviţa)

 Nepot al lui Costache Caragiale şi Iorgu Caragiale. Debut de schiţe şi versuri la revista „Ghimpele”. O vreme redactor la ziarul „Timpul”, împreuna cu Eminescu şi Slavici. A editat publicaţii satirico -umoristice („Claponul”, „Calendarul”, „Moftul roman”) şi împreuna cu Slavici şi Coşbuc, revista « Vatra ». A făcut parte din cercul „Junimea”. Temperament de ţinuta clasica, desăvârşit arhitect al construcţiei dramatica, observator profund şi minuţios al realităţilor sociale autohtone, creator al unor memorabile tipuri, Caragiale a ridicat teatrul românesc la nivelul european. In comediile sale („O noapte furtunoasa”, „Conu Leonida faţa cu reacţiunea”, „O scrisoare pierduta”, „D-ale carnavalului”), satirizează moravuri politice si familiale, utilizând cu remarcabil efect comicul de situaţie şi limbaj, expresia stereotipa definitorie, umorul (inclusiv cel absurd). Instantaneele în proză, cu adresă critică („Schiţe uşoare”, „Momente”, „Schiţe nouă”), prelungesc si dezvoltă tipologia de mare diversitate a comediilor, ţintind cu precădere orizonturile micii burghezii. Drama „Năpasta” şi unele nuvele („O făclie de paşti”, „Păcat”, „In vreme de război”) analizează stări obsesive ajunse la paroxism, iar povestirile fantastice („Kir Ianulea”, „Abu Hasan”, „Hanul ui Mănjoală” ) valorifică anecdoticul de sursă orientală sau folclorică. Membru de onoare post –mortem al Academiei (1948).

OPERE
       Comedii: O noapte furtunoasă, 1879; Conu Leonida faţă cu reacţiunea, 1879; O scrisoare pierdută, 1884; D-ale Carnavalului, 1888-1889.
       Drame: Năpasta, 1890.
       Nuvele tragice: O făclie de paşte, Păcat, In vreme de război, Două loturi.
       Povestiri (de inspiraţie folclorică): La hanul lui Mănjoală, Calu dracului, La conac, Kir Ianulea, Abu Hasan.
       Momente şi schiţe: D-l Goe, Lanţul slăbiciunilor, Vizita, Un pedagog de şcoala noua,Telegrame, Triumful talentului, Mitică, Inspecţiune etc.

Un comentariu :

Sper sa va fi fost de folos.
Comentariu tau conteaza in cresterea valori articolelor